Ekstraordinært årsmøte 2019

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

3) Behandling av klubbens årsberetning

4) Behandling av klubbens regnskap i revidert stand

5) Fastsettelse av klubbens årskontingent

6) Vedta klubbens budsjett for 2019

7) Valg

 

Det henvises til klubbens vedtekter som ligger på klubbens hjemmesider.

Ekstraordinært årsmøte 2019 Agenda

Årsmelding 2018

Turneringskomite

Juniorkomite

Seniorkomite

Damekomite

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Revisjonsberetning

Valgkomite