Hull 15
Indeks: 16

64: 330 m

61: 319 m

57: 310 m

53: 310 m

49: 239 m

44: 239 m

39: 239 m

Hull 15 - Indeks: 16

64:
330 m

49:
239 m

61:
319 m

44:
239 m

57:
310 m

39:
239 m

53:
310 m

Flagg
HULL 15

Du må over mye vann for å komme frem til fairway. Fordel å ligge på venstre side av fairway, men det er slettes ingen enkel oppgave. En stor greenbunker dekker mesteparten av green på høyre side.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18