Årsmøte i Moss & Rygge Golfklubb 2018

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

3) Behandling av klubbens årsberetning

4) Behandling av klubbens regnskap i revidert stand

5) Behandling av innkomne forslag

6) Fastsettelse av klubbens årskontingent

7) Vedta klubbens budsjett for 2018

8) Valg

 

Det henvises til klubbens vedtekter som ligger på klubbens hjemmesider

Forslag som skal behamdles av styret må være sendt innen 20. februar kl. 19.00

Regnskap

Styrets Årsmelding

Beretning for damegruppa

Beretning for juniorgruppa

Beretning for seniorgruppa

Beretning for turneringskomitéen