Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Evje Golfpark AS avholdes torsdag 14.3. klokken 20.30 på klubbhuset til Moss & Rygge GK.

Årsberetning 2018

Årsregnskap