Srixon Tour 2019

Praktisk informasjon

Srixon Tour 4 - 2019

15 og 16 juni

Moss og Rygge Golfklubb

 

 

 

 

 

Avmelding

Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.

Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en 
e-post til turnering@golfforbundet.no.

 

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 

Drivingrange

Åpen fra kl. 6 begge turneringsdager.

Det brukes vanlig bankkort for å betale baller på rangen

 

Evakueringsplan

Det vil henges opp en evakueringsplan på infotavlen ved turneringssekreteriatet.

 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på 
hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 

Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 11 km. Klubben har 
førstehjelpsutstyr og hjertestarter i klubbhuset.

 

Garderobe/dusj/toalett

Garderober og toaletter befinner seg i klubbhuset. Det finnes også alternative løsninger ute 
på bane.

 

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på 
oppslagstavlen.

 


Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. 
Innspill vil foregå fredag 14. juni. Spillerne tar selv kontakt med proshop for bestilling av 
starttider. Innspill må bestilles før tirsdag 11. juni kl 16.00

 

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

(Tilgjengelighet/vakthold)

 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs 
regelkort 2019 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av 
starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

 

Mat og drikke

Kafeen er åpen fra kl 0700, og det vil serveres en dagens til en hyggelig pris.

 

Det er drikkevann ved klubbhuset. Tilgjengelig drikkevann på banen vil bli opplyst av starter.

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er utenfor klubbsekreteriatet

 

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved tee 1 og 10.

 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne 
linken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med 
oversikt over de 171 hotellene som er med i samarbeidet.

Se også informasjon for den enkelte turnering på www.golfforbundet.no med opplysninger 
om eventuelt spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.

 

Offisielt spillerhotell er Quality Hotell Sarpsborg.

Ved bestilling, oppgi at du deltar på Srixon Tour på Moss og Rygge Golfklubb.

 

Premieutdeling

Finner sted på annonsert sted så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er 
estimert til kl 15.00.

 

Proshop

Åpen fra kl. 7 begge turneringsdager.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i 
GolfBox innen påmeldingsfristen.


NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved 
påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er 
registrert på spillerens profil i GolfBox.

 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne og ?. Disse kan benyttes til 
å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

 

Registrering

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom 
GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale 
startkontingenten innen oppgitt frist strykes fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.

Om du velger å møte opp for å stå som stand-by reserve, ta kontakt med TD ved oppmøte.

 

Resultatservice

• Uoffisielle resultater 
o GolfBox livescoring oppdateres etter hvert hull. 
o Livescoring skjer ved spillerinntastet livescore på egen mobiltelefon.

 

• Offisielle resultater 
o GolfBox. 
o Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde. 
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 

 

 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og har inngang fra plassen utenfor 
klubbhuset.

 

Spilleavbrudd

Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd (Regel 5.7). Gjenopptagelse av spill – se NGFs regelkort. 
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

 

Spilletempo

Se NGFs regelkort – Spilletempo (Regel 5.6).

 

Startlister

Startlister distribueres hvor i golfbox, og med link i på Srixon Tour sin facebookside.

 

Starttider og spilleoppsett

Starttidspunkt begge turneringsdager blir fra kl 0800.

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller 
er tilgjengelig for utleie.


Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

Turneringskomité

 

 

Mobil: 95828390

e-post:o-a-jarl@online.no

Turneringsleder: Odd Arne Jarl

 

 

 

TD:

Rolf Ener Karlsen

98294999

rolfka@gmail.com

Hoveddommer

 

 

 

 

 

Turneringssekretariat

Egen inngang i klubbhuset, merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 0700 spilledagene.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no/(Turneringer/Srixon Tour).