Om medlemskap

Moss & Rygge Golfklubb leier i dag spillerett for sine medlemmer av Evje Golfpark AS.

Det er IKKE lenger slik at man må inneha en aksje i Evje Golfpark AS for å ha spillerett på banen via medlemskap i klubben. For å favne så mange som mulig har flere vi flere varianter av medlemskap.

Moss & Rygge Golfklubb har pr. 1.1.2016 forskjellige typer medlemskap.

For seniorer er det 2 muligheter:Full spillerett eller uten spillerett ( greenfeemedlemskap)

Full spillerett : kr. 8350,-

Uten spillerett: kr. 1850,- Her spanderer vi en runde og deretter må man betale greenfee

Tidligere var det slik at man måtte inneha en aksje i Evje Golfpark AS for å være medlem med full spillerett - dette med krav om aksje er nå en saga blott, og idag kan alle som ønsker å blir fullverdig medlem melde seg rett inn i klubben. Ingen innmeldingsavgift.

Det man dog MÅ huske på er at en eventuell utmelding fra klubben MÅ foregå før et årsskifte

For juniorer har vi inn delt i 4 klasser.

Inntil 7 år : kr. 700,-

8 - 12 år  : kr. 1700,-

13 - 19 år: kr. 3000,-

20 - 21 år: kr. 3800,-

Student ( med studentbevis) 22 - 26 år: kr. 4700,-

Velkommen til Moss & Rygge GK