Styret

  

Styreleder: Helge Ranvik   helge.ranvik1@gmail.com 907 65 896
Nestleder: Bjørn Skoglunn   bjorn.skoglunn@hotmail.com 905 70 930
Styremedlem: Ronald Pedersen   ronald.pedersen@apj.no 907 30 560
Styremedlem: Margaret Espelid   margaret@papaya.no 907 58 101
Styremedlem: Gry Wilhelmsen   gry.froland@sparebank1.no 918 54 473
Styremedlem: Lars Erik Kure   lars@kure.nl 416 02 621
Styremedlem: Odd Arne Jarl   o-a-jarl@online.no 958 28 390
Varamedlem:  Lisbeth Johansen   lisbethjohansen55@gmail.com 906 62 571 
Varamedlem: Arne Sartz-Knudsen     ask@tennis.no 900 38 628