1
2
3
4
5
6
7
1

Har du spilt golf før?


Det vil si - vært medlem i en golfklubb.