Baneguide

1
Hull 1
Par 5. Fra 300 til 500 meter.
2
Hull 2
Par 4. Fra 212 til 366 meter.
3
Hull 3
Par 4. Fra 206 til 358 meter.
4
Hull 4
Par 5. Fra 290 til 569 meter.
5
Hull 5
Par 4. Fra 241 til 412 meter.
6
Hull 6
Par 3. Fra 115 til 168 meter.
7
Hull 7
Par 5. Fra 290 til 512 meter.
8
Hull 8
Par 3. Fra 111 til 218 meter.
9
Hull 9
Par 4. Fra 269 til 398 meter.
10
Hull 10
Par 3. Fra 92 til 165 meter.
11
Hull 11
Par 4. Fra 246 til 414 meter.
12
Hull 12
Par 4. Fra 226 til 369 meter.
13
Hull 13
Par 4. Fra 221 til 295 meter.
14
Hull 14
Par 3. Fra 71 til 142 meter.
15
Hull 15
Par 4. Fra 239 til 330 meter.
16
Hull 16
Par 4. Fra 205 til 347 meter.
17
Hull 17
Par 4. Fra 245 til 397 meter.
18
Hull 18
Par 5. Fra 328 til 485 meter.