Hull 10
Indeks: 18

64: 165 m

61: 153 m

57: 142 m

53: 125 m

49: 125 m

44: 92 m

39: 92 m

Hull 10 - Indeks: 18

64:
165 m

49:
125 m

61:
153 m

44:
92 m

57:
142 m

39:
92 m

53:
125 m

Flagg
HULL 10

Vrien green som omgis av 3 bunkere. Det blåser ofte kraftig imot - bruk en kølle ekstra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18