Hull 11
Indeks: 4

64: 414 m

61: 383 m

57: 370 m

53: 306 m

49: 306 m

44: 246 m

39: 246 m

Hull 11 - Indeks: 4

64:
414 m

49:
306 m

61:
383 m

44:
246 m

57:
370 m

39:
246 m

53:
306 m

Flagg
HULL 11

For å sikre et greit innspill til en opphøyd og lang green bør du legge utslaget over - eller nære fairwaybunkeren på høyre side. Et innspill mot høyre side av green kan gjøre at ballen renner ut av greenen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18