Hull 12
Indeks: 10

64: 369 m

61: 358 m

57: 308 m

53: 308 m

49: 283 m

44: 226 m

39: 226 m

Hull 12 - Indeks: 10

64:
369 m

49:
283 m

61:
358 m

44:
226 m

57:
308 m

39:
226 m

53:
308 m

Flagg
HULL 12

Legg utslaget mot venstre side av fairwayen. For langt til høyre kan utslaget gå i bekken. Greenen er kraftig ondulert og det er viktig å legge seg på riktig nivå.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18