Hull 14
Indeks: 14

64: 142 m

61: 139 m

57: 114 m

53: 114 m

49: 92 m

44: 92 m

39: 71 m

Hull 14 - Indeks: 14

64:
142 m

49:
92 m

61:
139 m

44:
92 m

57:
114 m

39:
71 m

53:
114 m

Flagg
HULL 14

Vann på alle kanter av green. Riktig lengde er helt avgjørende på par 3 hullet hvor vinden som kommer rett inn fra havet kan spille deg et puss.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18