Hull 16
Indeks: 2

64: 347 m

61: 325 m

57: 317 m

53: 317 m

49: 273 m

44: 273 m

39: 205 m

Hull 16 - Indeks: 2

64:
347 m

49:
273 m

61:
325 m

44:
273 m

57:
317 m

39:
205 m

53:
317 m

Flagg
HULL 16

For å komme over elven må utslaget være over 190 meter. Derfra trengs et høyt innspill inn til en stor og ondulert green. En trang inngang. Legger du deg kort av elven blir innspillet over 150 meter - i oppoverbakke. Spill med hodet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18