Hull 2
Indeks: 9

64: 366 m

61: 333 m

57: 321 m

53: 321 m

49: 278 m

44: 278 m

39: 212 m

Hull 2 - Indeks: 9

64:
366 m

49:
278 m

61:
333 m

44:
278 m

57:
321 m

39:
212 m

53:
321 m

Flagg
HULL 2

Det beste er å legge utslaget på høyre del av fairway. Roughen er brutal på venstre side, og innspillet fra venstre halvdel vanskeliggjøres ved å måtte slå over en stor bunker foran en stor og vrien green.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18