Hull 3
Indeks: 15

64: 358 m

61: 351 m

57: 318 m

53: 290 m

49: 290 m

44: 290 m

39: 206 m

Hull 3 - Indeks: 15

64:
358 m

49:
290 m

61:
351 m

44:
290 m

57:
318 m

39:
206 m

53:
290 m

Flagg
HULL 3

Dogleg venstre. Du ser ikke greenen fra tee, og utslaget bør legges over steinen på høyre side av fairwaybunker. Vær forsiktig - du kan fort gå for langt. Stor green med 3 store bunkere.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18