Hull 4
Indeks: 3

64: 569 m

61: 535 m

57: 524 m

53: 421 m

49: 421 m

44: 421 m

39: 290 m

Hull 4 - Indeks: 3

64:
569 m

49:
421 m

61:
535 m

44:
421 m

57:
524 m

39:
290 m

53:
421 m

Flagg
HULL 4

Banens lengste hull. Følg fairway og ikke bli fristet til å kutte tvers over roughområdet. Da skal du slå langt. Vokt deg for roughen på venstre side mot bekken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18