Hull 5
Indeks: 1

64: 412 m

61: 394 m

57: 381 m

53: 345 m

49: 345 m

44: 241 m

39: 241 m

Hull 5 - Indeks: 1

64:
412 m

49:
345 m

61:
394 m

44:
241 m

57:
381 m

39:
241 m

53:
345 m

Flagg
HULL 5

Det trengs en lang drive for å få et greit innspill til en opphøyd green. Vær dog oppmerksom på tre lumske fairwaybunkere på høyre side av fairway.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18