Hull 7
Indeks: 11

64: 512 m

61: 495 m

57: 447 m

53: 406 m

49: 406 m

44: 290 m

39: 290 m

Hull 7 - Indeks: 11

64:
512 m

49:
406 m

61:
495 m

44:
290 m

57:
447 m

39:
290 m

53:
406 m

Flagg
HULL 7

Det fornuftige er å slå rett fram i fairway, men ikke for langt. Ligger du ved første fairwaybunker er det mulig å rekke green på 2. slaget med et perfekt spoon-slag. Er du riktig tøff kan du prøve å gå på høyre side av bunkerne - over høy-roughen - men da lever du veldig farlig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18