Hull 8
Indeks: 7

64: 218 m

61: 194 m

57: 179 m

53: 156 m

49: 156 m

44: 111 m

39: 111 m

Hull 8 - Indeks: 7

64:
218 m

49:
156 m

61:
194 m

44:
111 m

57:
179 m

39:
111 m

53:
156 m

Flagg
HULL 8

Langt par 3 - svakt nedover. Det er lenger enn du tror til en enorm green.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18