Hull 9
Indeks: 5

64: 398 m

61: 359 m

57: 352 m

53: 352 m

49: 269 m

44: 269 m

39: 269 m

Hull 9 - Indeks: 5

64:
398 m

49:
269 m

61:
359 m

44:
269 m

57:
352 m

39:
269 m

53:
352 m

Flagg
HULL 9

Alle fairway er ok, men innspillet forenkles om du legger deg i venstre del av fairway. En stor green som heller svakt mot høyre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18