Lokale regler

Evje Golfpark

1. Utenfor banen (regel 27-1)

Gårdsgjerder og hvite staker markerer banens grenser. NB! Gårdsgjerder er strømførende.


2. Uflyttbare hindringer:

150 m merker og andre avstandsmerker.
Hvite merkestaker mellom hull 3 og 7 gjelder ved spill på hull 7. Hvite merkestaker mellom hull 15 og 16 gjelder ved spill på hull 15. Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Sikkerhetsgjerdet rundt brønnnen mellom hull 12 og hull 13. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse.


3. Flyttbare Hindringer:

Steiner i bunkere.
Røde, gule, blå og blå merkestaker med hvit topp.


4. Plugget ball:

Området for fritak utvides til å gjelde hele spillefeltet. (Se side 127 i regelboken)


5. Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (regel 25-1).

Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR. Hvite linjer som angir forbud mot traller/biler, angir ikke GUR. Steinfylte dreneringsgrøfter. Fjell i dagen og jordfaste steiner på kortklippet område anses som GUR. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet.Fritak his kun for ballens lei. ( Se side 129 i regelboken).  

Maurtuer på spillefeltet er definert som GUR med spilleforbud.


6. Luftledninger:

Hvis en ball treffer luftledning på hull 12, 13, 15, 16 eller 17 er slaget annulert og  spilleren må spille en ball så nær som mulig hvorfra den opprinelige ball sist ble spilt i henhold til regel 20-5.


7. Skåret torv på puttinggreen(regel 16-1c)

På puttinggreen har skåret torv samme satus osm gamle hullplugger og kan repareres.

Straff for brudd på lokal regel: Matchspill - Tap av hull     Slagspill - 2 slag


8. Utstyr for avstandsmåling ( regel 14-3):

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill(feks. helling, vindstyrke,temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3.

Straff for brudd på Regel 14-3: Matchspill - diskvalifikasjon    Slagspill - Diskvalifikasjon.


Lokale bestemmelser

Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.
Markeringer :  Alle avstander fra merking på banen er til midt av green  

Hvit – Out of bounds
Blå (eller hvit strek) – Grunn under reparasjon
Blå med hvit topp – Grunn under reparasjon med spilleforbud.
Gule – vannhinder
Rødt – sidevannshinder

 

Om Evje Golfpark
Slopetabell
Banestatus
Del sosialt: