05.10.2021 - Dressing av green - Alle greener dresses på morgenen.
05.10.2021 - Vertikalskjæring av fairway - Hull 1-4 vertikalskjæres i dag.