16.06.2024
søndag
Tirsdag
23.04.2024
24.09.2024
Torsdag
25.04.2024
26.09.2024
mossogrygge
17°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
2
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
Del
ArrowDown_Orange
mossogrygge
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Lokale regler

Spesielle regler for spill på banen:
Det er ikke tillatt å slå over hestegjerdene på hull 17.
Det er ikke tillatt å bevege seg innenfor hestegjerdene på banen. (Hestegjerdene er strøm førende).
Brudd på disse reglene kan føre til bortvisning fra banen.
Det oppfordres til å spille hullene på en måte som minimerer muligheten for at for at baller havner utenfor banen.
Det er du som står ansvarlig om noen eller noe blir skadet av golfballer du slår.

1. Utenfor banen (regel 18.2):
Hvite staker og sorte hestegjerder definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom hull 15 og 16 (A-4)
Under spill av hull 15, er hull 16 definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 15. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer

2. Uflyttbare hindringer (regel 16.1):
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
Sikkerhetsgjerde rundt brønnen på hull 12 og 13.
Trær med støttepinner eller annen beskyttelse.

3. Flyttbare hindringer (regel 15.2):
Røde og blå merkestaker (med eller uten hvit topp) er flyttbare hindringer.

4. Grunn under reparasjon (GUR) (regel 16.1):
Alle områder med blå staker, og/eller med hvit linje. Steiner og fjell i dagen, i områder
klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Dype furer i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann.

5. Bunker(e) med én blå stake:
Bunker(e) merket med én blå stake i midten er grunn under reparasjon i generelt område. De(n) er ikke ansett som bunker(e) under runden. Hvis spillerens ball ligger i eller berører denne grunn under reparasjon, eller grunn under reparasjon påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, kan spilleren ta fritak uten straff etter regel 16.1b
Andre bunkere på banen, enten de inneholder midlertidig vann eller ikke, er fortsatt bunkere for alle formål etter reglene.

6. Luftledninger (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 12, 13, 15 eller 17, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: generell straff etter regel 14.7a

Lokale bestemmelser
Alle avstandsmerker på banen er målt til midt på greenen.
Brudd på lokale regler medfører generell straff: to straffeslag i slagspill, eller tap av
av hull i matchspill.

Staker markering:
Hvit – utenfor banen
Blå (eller hvit strek) – Grunn under reparasjon
Blå med hvit topp – Grunn under reparasjon med spilleforbud.
Rødt – straffeområde
Banestatus
Baneguide
Scorekort
Slopetabell
Anbefalt utslagssted