18.05.2024
lørdag
Tirsdag
23.04.2024
24.09.2024
Torsdag
25.04.2024
26.09.2024
mossogrygge
17°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
2
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
Del
ArrowDown_Orange
mossogrygge
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Greenfee

Nedenfor finner du oppdaterte greenfee-priser. Greenfee gjelder for hele dagen, så om du har tid og krefter til å spille flere enn én runde, er du velkommen til å gjøre det hvis det er ledige starttider.
Hverdager
750,-
Helg og helligdager primetime
09.00 - 13.50
900,-
Helg og helligdager
06.00 - 08.50 og 14.00 - 17.50.
800,-
9-hulls runde
Hverdager, hele dagen, og helg/helligdager etter kl 14.00. Ring for å bestille
400,-
Junior 8-19 år
Hverdag / Helg
350 / 400,-
"Twilight" / skumring
Alle dager fra kl 19.00
500,-
Gjest av medlem
Når man spiller med et fullt betalende medlem. Gjelder for 18 hulls runde på normal pris. Medlem må spille i samme flight – max 3 gjester
Rabatt kr 250,-
Alle spillere skal melde seg i administrasjonen senest 15 minutter før start. Husk å ha gyldig handicapkort og medlemskort klart.

Spill på banen uten å betale greenfee vil bli rapportert til Norges Golfforbund umiddelbart, samt at vedkommende vil bli bortvist og ilagt et straffegebyr på kr. 1000,-.


Avtalevilkår - forhåndsbetaling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE, TURNERING ELLER KURS
 
1. Innledning
Ved bestilling av greenfee, turnering eller kurs via Golfbox aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
 
Ved bestilling av greenfee, turnering eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling. 
 
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.  
Unntak fra Angrerett - Angrerettloven §22 punkt m
 
2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• banen er stengt når greenfeespilleren har starttid
• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst
 
Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller. 
 
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over). 
 
3. Endring av bestilling
Den som bestiller kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben på tlf. 69262700 innvalg 1(proshop) senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger.

Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte billetter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

I travle perioder, vil 1- og 2-baller bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.
 
Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  
 
Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.
 
4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)
 
Veibeskrivelse
Golfbil/tralle
Golfpakker
Tidsbooking